Omregningstabeller for længde, areal, rumfang og vægt

 

Længde:

 

 

mm

cm

dm

m

dam

hm

km

1 mm

millimeter

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

0,000001

1 cm

centimeter

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

1 dm

decimeter

100

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

1 m

meter

1.000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

1 dam

dekameter

10.000

1.000

100

10

1

0,1

0,01

1 hm

hektometer

100.000

10.000

1.000

100

10

1

0,1

1 km

kilometer

1.000.000

100.000

10.000

1.000

100

10

1

 

Areal:

 

kvadrat-

mm2

cm2

dm2

m2

dam2

hm2

km2

1 mm2

millimeter

1

0,01

0,0001

0,000001

0,00000001

0,0000000001

0,000000000001

1 cm2

centimeter

100

1

0,01

0,0001

0,000001

0,00000001

0,0000000001

1 dm2

decimeter

10.000

100

1

0,01

0,0001

0,000001

0,00000001

1 m2

meter

1.000.000

10.000

100

1

0,01

0,0001

0,000001

1 dam2

dekameter

100.000.000

1.000.000

10.000

100

1

0,01

0,0001

1 hm2

hektometer

10.000.000.000

100.000.000

1.000.000

10.000

100

1

0,01

1 km2

kilometer

1.000.000.000.000

10.000.000.000

100.000.000

1.000.000

10.000

100

1

 

Rumfang:

 

kubik-

mm3

cm3 + ml

dm3 + l

m3 + kl

dam3

hm3

km3

1 mm3

millimeter

1

0,001

0,000001

0,000000001

10-12

10-15

10-18

1 cm3

1 ml

centimeter milliliter

1.000

1

0,001

0,000001

0,000000001

10-12

10-15

1 dm3 

1 l

decimeter liter

1.000.000

1.000

1

0,001

0,000001

0,000000001

10-12

1 m3

1 kl

meter

kiloliter

1.000.000.000

1.000.000

1.000

1

0,001

0,000001

0,000000001

1 dam3

dekameter

1012

1.000.000.000

1.000.000

1.000

1

0,001

0,000001

1 hm3

hektometer

1015

1012

1.000.000.000

1.000.000

1.000

1

0,001

1 km3

kilometer

1018

1015

1012

1.000.000.000

1.000.000

1.000

1

 

Rumfang:

 

 

ml + cm3

cl

dl

l + dm3

dal

hl

kl + m3

1 ml

1 cm3

milliliter

kubikcentimeter

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

0,000001

1 cl

centiliter

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

1 dl

deciliter

100

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

1 l

1 dm3

liter

kubikdecimeter

1.000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

1 dal

dekaliter

10.000

1.000

100

10

1

0,1

0,01

1 hl

hektoliter

100.000

10.000

1.000

100

10

1

0,1

1 kl

1 m3

kiloliter

kubikmeter

1.000.000

100.000

10.000

1.000

100

10

1

 

 

Vægt:

 

 

mg

cg

dg

g

dag

hg

kg

1 mg

milligram

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

0,000001

1 cg

centigram

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

1 dg

decigram

100

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

1 g

gram

1.000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

1 dag

dekagram

10.000

1.000

100

10

1

0,1

0,01

1 hg

hektogram

100.000

10.000

1.000

100

10

1

0,1

1 kg

kilogram

1.000.000

100.000

10.000

1.000

100

10

1