Forkortelser, begreber og missioner

ARTEMIS EU’s militære operation i Den Demokratiske Republik Congo i 2003.
ALTHEA EU’s militære mission i Bosnien-Herzegovina, der overtog fra SFOR i 2004.
AU African Union (Den Afrikanske Union).
Berlin Plus Arrangementer endeligt besluttet i 2003 der angiver retningslinier for EU’s brug af NATO’s kommando- og styrkestruktur.
CONCORDIA EU’s militære mission i Makedonien i 2003.
ESDP

European Security and Defence Policy (Europæisk Sikkerheds- og Forsvarspolitik).

EU Den Europæiske Union.
IFOR

Implementation Force (NATO’s implementeringsmission i Bosnien-Herzegovina deployeret 1995-1996).

ISAF International Security Assistance Force (International styrke skabt 2001 til at skabe sikkerhed i Afghanistan. Under NATO-kommando fra 2003).
KFOR Kosovo Force (NATO’s mission I Kosovo, deployeret 1999).
NATO North Atlantic Treaty Organization (Den Nordatlantiske Traktatorganisation).
NGO Non-Governmental Organization.
NRF NATO Response Force.
Operation Allied Force NATO’s 78-dages kampagne mod Serbien i 1999.
Operation Iraqi Freedom Amerikanskledet koalition mod Irak i 2003.
OSCE

Organization for Security and Cooperation in Europe (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa).

PCC

Prague Capabilities Commitment (målsætninger om krav og koordinering i forbindelse med NATO-landenes materielanskaff elser. Besluttet 2002).

SFOR

Stabilization Force (NATO’s mission i Bosnien-Herzegovina der overtog fra IFOR. Deployeret 1996-2004).

UN United Nations
UNGA United Nations General Assembly (FN’s Generalforsamling).

<Slut>